Výročí příchodu věrozvěstů a upálení Mistra Jana Husa

Pošlete nám svůj recept Sdílet na Facebooku
10. 01. 2021
Většina lidí má pátého a šestého července ráda kvůli tomu, že je státní svátek, a tak nemusí do práce. Navíc jsou tyto svátky v červenci, na začátku prázdnin. Tyto dny ale připomínají dvě důležité historické události, na které je dobré si vzpomenout.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Takto je označen v kalendáři 5. červenec. Státní svátek připomíná rok 863, kdy na Velkou Moravu přišli bratři ze Soluně Konstantin - Cyril -  a Metoděj, kteří vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. A kdo vlastně tito muži byli?

Svatý Konstantin byl profesorem filosofie v Konstantinopoli a roku 855 vstoupil do kláštera. Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě, kde přijal řeholní jméno Cyril, pod nímž je známější. Svatý Metoděj byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem, diakonem a nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem. Papež Jan Pavel II. je v roce 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy a jsou také hlavními patrony Moravy.

Každoročně se pátého července koná na Velehradě slavnostní poutní mše. A jaký je program letošní národní pouti na Velehradu, která připomíná 1148. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu?

Mše svaté v bazilice:

 - v 6:30 a 7:30

 - v 8:30 - celebrují novokněží České republiky

 - v 9:45 - modlitba růžence v bazilice

 - v 10:30 - slavnostní poutní mše svatá - hlavní celebrant Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska

 - v 13:30 - Přednáška Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. na téma „Příprava na jubileum v roce 2013“ - sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje

 - v 15:00 - Byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří. Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.

Den upálení Mistra Jana Husa

Tento státní svátek je šestého července upomínkou na rok 1415, kdy římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor, kazatel a také rektor pražské univerzity, který ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek církve, byl jako kacíř upálen na hranici. Rovněž v tento den se po celém Česku koná řada vzpomínkových bohoslužeb.

K letošnímu 596. výročí upálení Mistra Jana Husa také Církev československá husitská ve svém pražském kostele uvede oratorium Mistr Jan Hus. Toto oratorium představuje sugestivní kombinací hudby a mluveného slova Husův život, myšlenky, odkaz, citace jeho kázání i jeho korespondenci z Kostnice. Vedle autorských skladeb Richarda Pachmana a jeho textů na motivy Husovy korespondence a kázání v něm zazní i středověké chorály, k nimž zpracovával texty Jan Hus. Oratorium se představí v předvečer výročí upálení Mistra Jana Husa dnes, pátého července, v 19 hodin v Husově sboru Církve československé husitské, Farského 1386/3, Praha 7 Holešovice. Účinkují: Richard Pachman, Dita Vích Hořínková, Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra pod vedením Dr. Hany Tonzarové.

Jako připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa nedávno vyšlo dvojalbum DVD / CD s oratoriem Mistr Jan Hus. DVD obsahuje záznam premiéry scénického oratoria z léta 2005 s Mariánem Vojtkem, Ditou Vích Hořínkovou, Ilonou Csákovou, Tomášem Petříkem a Zdeňkem Plechem v hlavních rolích. Tento záznam oratoria byl v roce 2006 oceněn na mezinárodním festivalu Zlatá Praha cenou nadace Vize 97 manželů Dagmar a Václava Havlových. Součástí dvojalba je i CD s doposud nevydanými skladbami z oratoria, s několika středověkými skladbami a s áriemi Husa v podání R. Pachmana.

Pro Senior Portál napsala
Dagmar Kulaviaková


Diskuze

Pokud chcete přidat komentář, musíte se přihlásit, respektive zaregistrovat.

Na seznam článků

 
 
PŘIHLÁSIT SE REGISTROVAT SE
Zvetsit pismo Vychozi velikost pisma Zmensit pismo
Přidejte se k nám na Facebooku Doporučit známému