Schizofrenie - víme, co je zač?

Pošlete nám svůj recept Sdílet na Facebooku
18. 02. 2020
Rozdvojení osobnosti? Nikoliv, přestože většina z nás tuto představu o schizofrenii má. Ve skutečnosti se dá tento pojem nejlépe přeložit jako rozdělené myšlení, jedná se však o poruchu mnoha duševních funkcí. Jak toto onemocnění vzniká, jaké jsou projevy a možnosti léčby?

Příčiny vzniku schizofrenie nejsou dosud zcela známy. Podstatnou roli může sehrát stres, vysoká hladina dopaminu v mozku, na vině mohou být i některé viry a tak dále. Ať tak či onak, vždy se musí spojit určitá dispozice se spouštěčem. Jak již bylo uvedeno, jedná se o poruchu mnoha duševních funkcí, jako například myšlení, emotivity, vnímání. Dále může dojít k narušení motoriky, osobnosti, schopnosti jednání s lidmi anebo pozornosti či paměti. Schizofrenie se řadí do skupiny psychotických onemocnění, takže se jedná o psychózu. Touto nemocí trpí přibližně 1% populace, což znamená každý stý člověk. Nejobvyklejším obdobím výskytu schizofrenie je věk od 15 do 35 let, postihuje stejnou mírou muže i ženy.
 
Co se týče léčby této nemoci, někteří schizofrenici se zcela vyléčí, u jiných jde zase o chronický stav, takže intenzita této psychózy může být velmi rozličná. Přibližně 10 % nemocných svůj život ukončí sebevraždou. Pokud jde o finanční náklady, schizofrenie patří bezesporu k vůbec nejdražším chorobám - léčba bývá dlouhodobá a nákladná, nejeden schizofrenik má omezenou pracovní schopnost.
 
Jaké jsou příznaky schizofrenie?
 
Mezi obecné projevy této nemoci jistě patří nestandardní myšlení, kdy má schizofrenik vlastní logiku uvažování. Bývá uzavřen do svého světa, má pozměněné prožívání a pociťuje zmatek ve svých pocitech. Naprosto typickými projevy schizofrenie jsou bludy a halucinace, přičemž tyto symptomy řadíme do skupiny tzv. pozitivních příznaků - ve smyslu navíc. Dále zmiňme například nedostatek vůle (abulie) a nemožnost prožívat radost (anhedonie), což jsou příznaky negativní.
 
Halucinace jsou vjemy, které vznikají bez reálného podkladu. Mohou mít mnoho podob, rozlišujeme halucinace sluchové, zrakové, tělové, čichové i chuťové, dokonce také halucinace intrapsychické, negativní a jiné.
 
Bludy jsou zase mylná přesvědčení jedince, které mu nedokážeme vyvrátit. Rozlišujeme bludy paranoidní, perzekuční, megalomanické, expanzivní, reformátorské a další.
 
Známé typy schizofrenie
 
Jistě nejznámějším a nejčastěji skloňovaným typem schizofrenie je ta paranoidní. Dalším typem je schizofrenie hebefrenní a simplexní - tyto se objevují v období adolescence, schizofrenie katatonní, kdy je narušena pohybová aktivita a jiné typy.
 
Léčba schizofrenie
 
Tuto psychózu je nutné léčit za pomoci léků, zejména neuroleptik, respektive antipsychotik. Existují i různé alternativní formy léčby, využívané především u odolných forem tohoto onemocnění. Doplňkovým postupem léčby je psychologické působení, které má za úkol postiženému jedinci usnadnit návrat k normálnímu fungování po odeznění nebo zmírnění příznaků.
 
Jak schizofrenii překonat?

 
Pokud na sobě pociťujete některé z příznaků této psychózy, neváhejte ani na okamžik s návštěvou specialisty, vhodná je psychiatrická ambulance. Pouhá vlastní snaha a touha nemoc porazit je nedostačující - bez odborné pomoci schizofrenii neporazíme. V mozku jedince zasaženého tímto onemocněním je zřejmě nevyvážené chemické prostředí, které však lze upravit pomocí vhodných léčiv. Není potřeba pociťovat kvůli nemoci stud či strach, lékaři se můžeme cele otevřít a přijmout jeho profesionální pomoc.
 
Podstatou schizofrenie je narušená selektivita, tedy výběrovost vnímání. To znamená, že z ohromného množství podnětů, jež na nás působí, vybíráme jen ty pro nás v daný moment důležité. Takhle je to v naprostém pořádku, jedná se o přirozenou ochranu proti přetížení nedůležitými informacemi. U schizofrenie je však tato ochrana narušená a nemocný jedinec vnímá vše. Na takové množství informací a podnětů však není lidský mozek stavěný, a tak dochází ke zmatku a chaosu, ve kterém si schizofrenik snaží udělat pořádek a vytvořit systém. Všem věcem přiřazuje nějaký význam, mnohá vysvětlení však mohou zdravému jedinci připadat nepochopitelná, až bizarní.
 
Na vzniku schizofrenie se samozřejmě podílí také dědičnost a biochemické poměry v mozku. Nemoc se může objevit v podstatě s jakoukoliv zatěžující situací, příkladem může být osamostatnění od rodiny, úmrtí v rodině, přepracovanost, emigrace a tak dále. Spouštěčem této psychózy mohou být i některé drogy, jako je marihuana, amfetaminy, halucinogeny a jiné.
 
Příznaky schizofrenie
 
Příznaků tohoto onemocnění je veliké množství, proto se často říká, že neexistují dva stejní schizofrenici. Základní dělení příznaků je na pozitivní a negativní. Jednoduše řečeno, příznaky pozitivní jsou ty, které představují něco navíc oproti normě. Jedná se o již zmíněné halucinace či bludy, například hlasy, pocit pronásledování či neúčelné chování. Negativní příznaky jsou opakem, takže nemocnému jedinci se něčeho nedostává. Například jde o chudé emoční prožívání, neschopnost zmobilizovat svoji vůli, prožívat radost a podobně.
 
Schizofrenie je naštěstí jedno z onemocnění, které se dá v dnešní době úspěšně léčit. Proto ať už postihne nás nebo někoho z našich blízkých, neztrácejme víru a naději v brzké uzdravení.

Pro Senior Portál napsala
Martina Boudová


Diskuze

Pokud chcete přidat komentář, musíte se přihlásit, respektive zaregistrovat.

Na seznam článků

 
 
PŘIHLÁSIT SE REGISTROVAT SE
Zvetsit pismo Vychozi velikost pisma Zmensit pismo
Přidejte se k nám na Facebooku Doporučit známému