Podmínky webu

Registrací na webové stránce SeniorPortal.cz a SeniorPortal.sk dává uživatel souhlas s podmínkami užívání služeb na webu SeniorPortal.cz a SeniorPortal.sk a tedy s pravidly pro styk mezi provozovatelem a uživatelem webu SeniorPortal.cz a SeniorPortal.sk (dále "web") a zřizuje svůj uživatelský účet.

Web poskytuje zejména tyto služby pro uživatele:

ad 1) možnost zveřejňovat inzeráty, chatovat a přispívat do fóra
ad 2) možnost vkládání a bezúplatného čtení textů
ad 3) možnost vkládání a bezúplatného prohlížení fotografií

Veškeré činnosti uživatele související s výše uvedeným a všechny další úkony uživatele na webu se označují jako "užívaní služeb". Užívání webu je pro uživatele dobrovolné a bezúplatné. Výjimku tvoří pouze placená inzerce na základě smlouvy mezi inzerujícím subjektem a provozovatelem webu.

Provozovatel webu neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob. Uživatel není oprávněn vznášet jakékoli právní nároky vůči provozovateli webu v souvislosti s nedostupností služeb, výpadky provozu či technickými problémy.

Provozovatel má právo zasahovat do systému webu bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům. Vkládání osobních údajů při registraci i vkládání zvukových, audiovizuálních, fotografických a textových materiálů na něž se vztahují předpisy o ochraně osobních údajů je dobrovolné. Registrací dává uživatel souhlas s jejich používáním pro potřeby a v rámci činnosti webu.

Web zpracovává veškeré osobní údaje dle zákona č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů v ČR, resp. zákona č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů na Slovensku a chrání osobní údaje uživatelů před jejich zneužitím. Uživatel je odpovědný za veškeré svoje aktivity v rámci užívání služeb webu a prohlašuje, že je nebude zneužívat k činnosti v rozporu s platným právním řádem ani dobrými mravy a obchodními zvyklostmi. Uživatel zejména dodržuje právní předpisy v oblasti autorského zákona a dbá na práva třetích osob při vkládání zvukového, audiovizuálního, obrazového a textového obsahu.

Provozovatel webu má právo odstranit zvukový, audiovizuální, obrazový, či textový materiál vložený uživatelem, pokud by jeho obsah, či zveřejnění bylo v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, či obchodními zvyklostmi či podmínkami užívání. Provozovatel webu má ze stejných důvodů právo odstranit z webu uživatelský účet.
Uživatel dává souhlas s tím, aby mu byly zasílány informace o službách, novinkách a jiných aspektech činnosti webu, jejichž součástí může být reklamní sdělení. Provozovatel webu má právo na změnu těchto podmínek užívání, přičemž o nich bude s předstihem informovat uživatele formou e-mailu.

 

 
PŘIHLÁSIT SE REGISTROVAT SE
Zvetsit pismo Vychozi velikost pisma Zmensit pismo
Přidejte se k nám na Facebooku Doporučit známému